Syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. sprzeda przedsiębiorstwo

Pozostałe ogłoszenia
300000.00 PLN
Obszar miasta: Wybierz Miasto: Warszawa Wojewódzctwo: mazowieckie Kraj: Polska
Czerwiec 3, 2020

Syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na nabycie przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Upadły”), z wyłączeniem:
1. środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych, znajdujących się w masie upadłości lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
2. dokumentacji podlegającej archiwizacji;
3. wierzytelności przysługujących wobec SIMPLE S.A., Dominika Majewskiego, Energy Air sp. z o.o. oraz Roaming Networks.
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie, w godz. 9:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 378/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Cena wywoławcza: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Oferty należy składać do dnia 24 czerwca 2020 roku na adres: Syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2020 roku, o godzinie 12:00, w biurze syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Pełna treść regulaminu konkursu ofert zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, jak również dostępna jest w biurze syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

Więcej informacji

Aukcja wygasła. Nie możesz skontaktować się ze sprzedawcą.

Przydatna informacja
  • Unikaj oszustw, działając lokalnie lub płacąc za pomocą PayPal
  • Nigdy nie płać za pomocą Western Union, Moneygram ani innych anonimowych usług płatniczych
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza swoim krajem. Nie przyjmuj czeków spoza swojego kraju
  • Ta witryna nigdy nie bierze udziału w żadnych transakcjach i nie obsługuje płatności, wysyłki, transakcji gwarancyjnych, świadczenia usług escrow ani nie oferuje „ochrony kupującego” ani „certyfikatu sprzedawcy”
Top