Biuro syndyka sprzeda należności spółki cywilnej Erra

Pozostałe ogłoszenia
21904.00 PLN
Miasto: Warszawa Wojewódzctwo: mazowieckie Kraj: Polska
Lipiec 1, 2020

Syndyk masy upadłości Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Tadeusz Wąsik Erra wspólnik spółki cywilnej” w upadłości oraz Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, z obligatoryjną opcją aukcji, na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości.
Cena wywoławcza: 21.904,19 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset cztery złote i dziewiętnaście groszy).
Informacje na temat sprzedawanych należności można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55. (adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl)
Szczegółowy regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, muszą być - pod rygorem odrzucenia - złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2020 r. w biurze syndyka masy upadłości mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie i na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 14 lipca 2020 r., godz. 11:00, w biurze syndyka masy upadłości w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Więcej informacji

Aukcja wygasła. Nie możesz skontaktować się ze sprzedawcą.

Przydatna informacja
  • Unikaj oszustw, działając lokalnie lub płacąc za pomocą PayPal
  • Nigdy nie płać za pomocą Western Union, Moneygram ani innych anonimowych usług płatniczych
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza swoim krajem. Nie przyjmuj czeków spoza swojego kraju
  • Ta witryna nigdy nie bierze udziału w żadnych transakcjach i nie obsługuje płatności, wysyłki, transakcji gwarancyjnych, świadczenia usług escrow ani nie oferuje „ochrony kupującego” ani „certyfikatu sprzedawcy”
Top