Syndyk masy upadłości sprzeda udziały w kapitale zakładowym

Pozostałe ogłoszenia
1.00 PLN
Adres: St. Augusta 75 Obszar miasta: Warszawa Miasto: Warszawa Wojewódzctwo: mazowieckie Kraj: Polska
Lipiec 9, 2020

Syndyk masy upadłości Joanny Żelazowskiej-Koc w upadłości, zamieszkałej w Warszawie, zaprasza do udziału w aukcji, której przedmiotem jest sprzedaż 40 udziałów w kapitale zakładowym UNIVERSE STABLES sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie, KRS 0000668318, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł, wchodzących w skład masy upadłości Joanny Żelazowskiej-Koc w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Cena wywoławcza: 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych praw majątkowych można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości Joanny Żelazowskiej-Koc w upadłości, mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Z wyceną udziałów, sporządzoną przez biegłego sądowego Alfredę Falak, można zapoznać się w dzień powszedni (tzn. od poniedziałku do piątku), w biurze syndyka, po uprzednim telefonicznym (tel. 22 639 45 55) umówieniu się na termin wizyty.
Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 21 sierpnia 2020 r., godz. 12:00, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Więcej informacji

Aukcja wygasła. Nie możesz skontaktować się ze sprzedawcą.

Przydatna informacja
  • Unikaj oszustw, działając lokalnie lub płacąc za pomocą PayPal
  • Nigdy nie płać za pomocą Western Union, Moneygram ani innych anonimowych usług płatniczych
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza swoim krajem. Nie przyjmuj czeków spoza swojego kraju
  • Ta witryna nigdy nie bierze udziału w żadnych transakcjach i nie obsługuje płatności, wysyłki, transakcji gwarancyjnych, świadczenia usług escrow ani nie oferuje „ochrony kupującego” ani „certyfikatu sprzedawcy”
Top