Syndyk masy upadłości W.M. Meat Sp. z o.o sprzeda należności

Pozostałe ogłoszenia
26400.00 PLN
Adres: St. Augusta 75 Obszar miasta: Warszawa Miasto: Warszawa Wojewódzctwo: mazowieckie Kraj: Polska
Lipiec 27, 2020

Syndyk masy upadłości W.M. Meat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, z obligatoryjną opcją aukcji, na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości.
Cena wywoławcza: 26.400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych).
Informacje na temat sprzedawanych należności oraz ich zestawienie wraz z wyceną biegłego sądowego można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55. (adres e-mail: pawel.glodek@syndycy.com.pl).
Szczegółowy regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.
Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, muszą być - pod rygorem odrzucenia - złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2020 r. w biurze syndyka masy upadłości mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.
Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie i na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert.
Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 7 sierpnia 2020 r., godz. 11:00, w biurze syndyka masy upadłości w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Więcej informacji

Musisz być zalogowany aby móc skontaktować się ze sprzedającym

Zaloguj się Rejestruj


Przydatna informacja
  • Unikaj oszustw, działając lokalnie lub płacąc za pomocą PayPal
  • Nigdy nie płać za pomocą Western Union, Moneygram ani innych anonimowych usług płatniczych
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza swoim krajem. Nie przyjmuj czeków spoza swojego kraju
  • Ta witryna nigdy nie bierze udziału w żadnych transakcjach i nie obsługuje płatności, wysyłki, transakcji gwarancyjnych, świadczenia usług escrow ani nie oferuje „ochrony kupującego” ani „certyfikatu sprzedawcy”
Top