Syndyk upadłości Firmy Darocha Sp. z o.o. sp. k sprzeda

Pozostałe ogłoszenia
100.00 PLN
Adres: Warszawska 6/5 Obszar miasta: Toruń Miasto: Toruń Wojewódzctwo: kujawsko-pomorskie Kraj: Polska
Wrzesień 27, 2019

Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu)


OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI
Syndyk masy upadłości Firmy Darocha Sp. z o.o. sp. k. w Papowie Toruńskim zaprasza do składania ofert na zakup poszczególnych składników majątku wchodzących w skład masy upadłości ww. Spółki.

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Firmy Darocha Sp. z o.o. sp. k. w Papowie Toruńskim.
Sprzedaż następuje w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.

Wywoławcze ceny netto sprzedaży znajdują się przy każdej z pozycji w załączniku do regulaminu. Do określonych cen netto doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT. Dopuszcza się możliwość składania ofert na poszczególne składniki majątku objęte procedurą sprzedażową.

Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w biurze syndyka (ul. Warszawska 6/5, 87-100 Toruń) do dnia 14 października 2019 r. do godziny 15.00 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Firma Darocha – oferta – nie otwierać”. Oferta winna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w przetargu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert, oferty te będą znajdować się w biurze syndyka.
Szczegółowy regulamin dot. procedury sprzedaży zamieszczony jest na stronie internetowej kancelarii syndyka: www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.

Z przedmiotami sprzedaży, opisem i oszacowaniem przedmiotu przetargu, a także regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664-09-40), w biurze zarządcy tymczasowego mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 6/5 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Więcej informacji

Musisz być zalogowany aby móc skontaktować się ze sprzedającym

Zaloguj się Rejestruj


Przydatna informacja
  • Unikaj oszustw, działając lokalnie lub płacąc za pomocą PayPal
  • Nigdy nie płać za pomocą Western Union, Moneygram ani innych anonimowych usług płatniczych
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza swoim krajem. Nie przyjmuj czeków spoza swojego kraju
  • Ta witryna nigdy nie bierze udziału w żadnych transakcjach i nie obsługuje płatności, wysyłki, transakcji gwarancyjnych, świadczenia usług escrow ani nie oferuje „ochrony kupującego” ani „certyfikatu sprzedawcy”
Top