Syndyk sprzeda samochód osobowy Renaut Laguna

Samochody osobowe
1900.00 PLN
Adres: Marszałkowska 85 Obszar miasta: Warszawa Miasto: Warszawa Wojewódzctwo: mazowieckie Kraj: Polska
Październik 2, 2019

Syndyk masy upadłości Adriana Podgórskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Adriana Podgórskiego w postaci samochodu osobowego marki Renault Laguna, rok. prod. 2004, szczegółowo opisanego w wycenie rzeczoznawcy majątkowego, za cenę nie niższą niż 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych), co stanowi ok. 30% wartości oszacowania.
Oferty należy przesyłać na adres e-mail: k.klunder@brlaw.pl w terminie do dnia 31 października 2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w biurze Syndyka przy ulicy Marszałkowskiej 85 lok. 10 w Warszawie (00-683).
Oferta powinna zawierać oferowaną cenę, oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.
Zastrzega się wybór najkorzystniejszej oferty. W razie wpływu kilku ofert spełniających wymogi formalne, zostanie przeprowadzona licytacja z udziałem przybyłych oferentów. Kwota postąpienia wynosi 100,00 zł.
Koszt transportu ponosi kupujący.
Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed wydaniem rzeczy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 535 947 878 w godzinach 9:00 - 17:00 lub pod adresem e-mail: k.klunder@brlaw.pl.


Więcej informacji

Musisz być zalogowany aby móc skontaktować się ze sprzedającym

Zaloguj się Rejestruj


Przydatna informacja
  • Unikaj oszustw, działając lokalnie lub płacąc za pomocą PayPal
  • Nigdy nie płać za pomocą Western Union, Moneygram ani innych anonimowych usług płatniczych
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza swoim krajem. Nie przyjmuj czeków spoza swojego kraju
  • Ta witryna nigdy nie bierze udziału w żadnych transakcjach i nie obsługuje płatności, wysyłki, transakcji gwarancyjnych, świadczenia usług escrow ani nie oferuje „ochrony kupującego” ani „certyfikatu sprzedawcy”
Top